นิยมทำแผ่นกั้นหรือแผ่นรองห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อกันกระแทกได้เป็นอย่างดี ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 1 แผ่น ประกบกับลอนลูกฟูก 1

 นิยมนำมาทำแผ่นกั้นหรือแผ่นรอง กล่องไดคัท กล่องที่ไม่ต้องการความแข็งแรงมาก ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นใน Inner Box ประกอบไปด้วย  กระดาษแผ่นเรียบ 2 แผ่น ประกบกับลอนลูกฟูก 1 แผ่น โดยลอนลูกฟูกจะอยู่ตรงกลางระหว่างกระดาษแผ่นเรียบทั้ง 2 แผ่น

 นิยมทำแผ่นกั้นกันกระแทก เช่น RSC กล่องที่ต้องการรับน้ำหนักมากเป็นพิเศษ กล่องที่แข็งแรงเป็นพิเศษ ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก Outer Box ประกอบไปด้วย  กระดาษแผ่นเรียบ 3 แผ่น ประกบกับลอนลูกฟูก 2 แผ่น โดยกระดาษลอนลูกฟูกที่อยู่ติดกับผิวกล่องด้านนอกจะเป็นลอน 3 เพื่อประโยชน์ทางการพิมพ์ และกระดาษลอนลูกฟูกที่อยู่ด้านในจะเป็นลอน C เพื่อประโยชน์ทางด้านรับแรงกระแทก